پاپ اسمیر

سرطان دهانه رحم تقریبا 100 درصد موارد سرطان دهانه رحم با ویروس پاپیلومای انسانی در ارتباط است. این ویروس که ... ادامه مطلب