بیمه های طرف قرارداد

بیمه های طرف قرارداد

برای رفاه حال مراجعان گرامی، آزمایشگاه میلاد با اکثر بیمه‌های پایه و تکمیلی قرارداد همکاری به امضا رسانده است. اگر بیمه تکمیلی دارید، حتماً در هنگام پذیرش آن را ذکر کنید. اگر آزمایشگاه نانو با بیمه تکمیلی شما قرارداد همکاری داشته باشد، هزینه‌ها مطابق تفاهم بین آزمایشگاه و بیمه برآورد خواهد شد. در غیر این صورت، صورتحساب آزمایش انجام‌شده در برگه رسمی برای ارائه به بیمه تکمیلی برای شما صادر خواهد شد.
بعضی از شرکت‌های بیمه برای تشکیل پرونده نیاز به یک کپی از نسخه اصلی پزشک دارند. در این صورت لطفاً این کپی را تهیه کنید زیرا نسخه اصلی در آزمایشگاه بایگانی می‌شود.