MICROBIOLOGY

میکروب شناســــی

عملکرد اصلی آزمایشگاه میکروبیولوژی بالینی، کمک به تشخیص و درمان بیماری‌های عفونی از طریق کشت نمونه‌های مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکروارگانیسم‌ها، شناسایی دقیق گونه‌های جدا شده، انجام آزمایش حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌ها (AST)، ارزیابی نمونه‌های سرولوژیکی و آزمایش‌های مستقیم انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی برای بیماری‌های عفونی است.
بخش میکروب‌شناسی در آزمایشگاه‌های تشخیص طبی، به‌دلیل وابستگی این بخش به کار عملی بر روی نمونه‌های بالینی و تشخیص نهایی، میکروب‌شناسی نیاز به نظارت روزانه از سوی مسئول متخصص دارد تا همه گزینه‌های دخیل در تشخیص نهایی نتایج بیماران دور از خطا و تحت برنامه‌های کنترلی باشند.
بخش میکروبیولوژی همچنین دارای قسمت‌های مجزای کشت میکروبی، محیط‌سازی، انکوباسیون و استریلیزاسیون است. همچنین کشت مایعات و ترشحات بدن در شرایط استریل در محیط‌های کشت میکروبی، و رنگ‌آمیزی‌ها و آزمایش‌های مستقیم باکتری‌شناسی در این بخش برای جستجوی عامل بیماری‌زا انجام می‌گردد. پس از شناسایی عوامل بیماری‌زا، آزمایش آنتی‌بیوگرام انجام شده و حساسیت عوامل بیماری‌زا نسبت به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بخش میکروب شناسی در آزمایشگاه میلاد اصفهان

در بخش میکروبیولوژی آزمایشگاه میلاد اصفهان، نمونه‌برداری با رعایت شرایط استریل و از زخم و ضایعات پوستی، چشم، گوش، بینی، گلو و سایر نقاط بدن انجام می‌گیرد.

بخش میکروب شناسی آزمایشگاه میلاد با به کار گیری بهترین متریال مورد تایید وزارت بهداشت و با بکارگیری دانش پرسنل مجرب اقدام به انجام کلیه کشت های مایعات بدن جهت تشخیص بیماری های عفونی بر طبق استاندارهای بروز CLSI می نماید. اجرای برنامه کنترل کیفی دقیق روزانه بر اساس استانداردهای علمی و استفاده از تخصص و تجربه پرسنل این بخش، در کنار بکارگیری مواد اولیه معتبر در آزمایشگاه میلاد، امکان تشخیص صحیح، به موقع و مؤثر بیماری‌های عفونی را فراهم کرده است.

بخش میکروب شناسی در حال حاضر آماده انجام موارد زیر می باشد.

  • آنالیز و کشت ادرار
  • کشت مدفوع
  • کشت مایع مغزی – نخاعی (CSF)
  • کشت خون
  • کشت مایع مفصلی  (Synovial Fluid)
  • کشت پلور
  • کشت ترشحات واژینال و رکتال
  • کشت زخم
  • کشت گلو
  • آنتی بیوگرام

تجهیزات بخش میکروب شناسی

بخشی از تجهیزات بخش میکروب شناسی آزمایشگاه میلاد

مقالات مرتبط