بخش های آزمایشگاه

الکتروفورز

بخش الکتروفورز یکی از بخش های مهم آزمایشگاه است. الکتروفورز به حرکات ذرات در یک مایع تحت میدان الکتریکی می گویند و از شناخته ترین روش های آزمایشگاهی برای جداسازی بیومولکول ها می باشد.

ایمونولوژی

ایمونولوژی شامل بخش‌های مختلف اعم از ایمونولوژی بیماری‌های عفونی، تغذیه، ورزشی، ایمونونوروسایکولوژی، ایمونولوژی پیوند و ایمونولوژی تومور است.

بیوشیمی

انجام آزمایش‌های بیوشیمی برای تشخیص بسیاری از بیماری‌ها و نارسایی‌های بدن ضروری است؛ به همین دلیل بخش بیوشیمی یکی از بخش‌های اصلی آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی است

فلوسایتومتری

امروزه استفاده از تکنولوژی‌های مدرن روز، برای افزایش سرعت و دقت انجام خدمات آزمایشگاهی روز به روز در حال گسترش است. یکی از مهمترین دستگاه‌ها و روش‌هایی که تحولی در علوم زیستی ایجاد کرده است،

مولکولی

علم تشخیص مولکولی به عنوان شاخه نوینی از علوم آزمایشگاهی -که ترکیبی از علوم زیست‌شناسی مولکولی، ژنتیک، میکروبیولوژی و بیوشیمی را شامل می‌شود

هماتولوژی

از مهم‌ترین و مجهزترین بخش‌های این آزمایشگاه است که با رعایت دقیق استانداردهای کنترل کیفی و بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین تجهیزات، قادر به ارائه طیف وسیعی از آزمایش‌های هماتولوژی به پزشکان و بیماران محترم است

هورمون شناسی

هورمون ها نقش بسیار مهمی در تنظیم عملکرد بدن دارند و یکی از مؤلفه‌های تشخیص برخی از بیماری‌ها بوده و اندازه‌ی آنها در برخی از بیماری‌ها ممکن است افزایش یا کاهش یابد

HPLC

کروماتوگرافی یکی از روش‌های تشخیص، جداسازی و اندازه‌گیری مواد شیمیایی است که در بسیاری از موارد آزمایشگاهی کاربرد دارد. HPLC یا «کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا» یکی از پرکاربردترین روش‌های کروماتوگرافی است

پاتولوژی

بخش پاتولوژی به مطالعه‌ی تغییرات سلولی و مایعات بدن از قبیل خون، ادرار، مایع نخاعی، خلط، ترشحات واژن، بصورت میکروسکوپی می‌پردازد. همچنین، اثرات بیماری‌ها و عوارض آن و آسیب‌ها را در سطح سلولی، بافتی و مولکولی بررسی می‌کند.

ارسالی

انجام کلیه آزمایش‌های آزمایشگاهی برای آزمایشگاه قطعا امری تقریبا غیرممکن و بسیار هزینه بر است، از این رو به منظور ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات آزمایشگاهی با کیفیت استاندارد و سرعت و دقت مطلوب، همکاری بین آزمایشگاه‌ها بیش از پیش اهمیت یافته است.

کنترل کیفی

با توجه به اهمیت کنترل کیفیت در کسب نتایج مطلوب آزمایش‌ها، بخش کنترل کیفیت آزمایشگاه به صورت مستقل ایجاد شده است. به این منظور، کلیه بخش‌های فنی آزمایشگاه مجهز به نرم‌افزار مستقل کنترل کیفی برای ارزیابی عملکرد هستند.

میکروب شناسی

کمک به تشخیص و درمان بیماری‌های عفونی از طریق کشت نمونه‌های مشکوک به عفونت به منظور بررسی میکروارگانیسم‌ها، شناسایی دقیق گونه‌های جدا شده، انجام آزمایش حساسیت به آنتی‌بیوتیک‌ها (AST)، ارزیابی نمونه‌های سرولوژیکی و آزمایش‌های مستقیم انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی