ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز آزمایشگاه میلاد

آزمایشگاه میلاد اصفهان با استفاده از تجهیزات به روز، ابزار و راهکارهای پیشرفته فناوری اطلاعات و همچنین ارائه و انجام مجموعه‌ای کامل از تست‌های مختلف و متنوع آزمایشگاهی در ایران، خدمت شایانی به تمام بیماران، پزشکان، آزمایشگاه‌ها،‌ نهادها و ارگان‌های مرتبط با نظام سلامت و در نهایت عموم جامعه نموده است.
تمامی خدمات حاصل تشریک مساعی تمامی پرسنل، انجام آزمایش های استاندارد و با کیفیت بالا و خدمات هوشمندسازی و اختصاصی به هریک از مراجعه کنندگان است؛ همچنین با بهره‌مندی و استفاده از آخرین فناوری‌ها سعی می نماید خدمات آزمایشگاهی را در سطحی بالاتر از تراز موجود در ایران و همگام با پیشرفت‌های دنیا به هموطنان ارائه نماید.
از درگاه ایزدمنان توفیق خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت ارتقاء سطح سلامت جامعه را مسئلت دارم.

دکتر مهشید افضل

دکتر-مهشید-افضل