Try these keywords: happy, success, awesome
مقالات
دسته بندی

شادی در مغز شما چه شکلی است؟

تصویری که شما می‌بینید مولکول‌های میوزین پروتئینی را نشان می‌دهد که یک توپ از اندورفین را در طول یک رشته فعال به سمت قشر جداری داخلی مغز می‌کشاند. این تصویر شادی است. شما دارید به شادی نگاه می‌کنید.
پروتئین‌هایی که مثل یک موتور مواد داخل سلولی را در طول یک میکروتوبول حمل می‌کنند.
لبخند روی لب شما در همین لحظه به خاطر این قدم زدن بامزه‌ایست که دارد در ذهنتان اتفاق می‌افتد.
لینک اطلاعات علمی مرتبط:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kinesin

برچسب ها: میلاد, آزمایشگاه, تشخیص, پزشکی, آزمایشگاه تشخیص پزشکی میلاد, آزمایشگاه میلاد اصفهان, اندورفین, شادی, protein

درصورت داشتن سوال یا نظر می توانید از قسمت زیر استفاده کنید

0