کتابچه ها
مجموعه ها
تماس ها
مطالب
اخبار
لینک ها
پرسش و پاسخ ها
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

Preeclampsia(پره کلامپسی)عارضه ای جدی در طول بارداری است که با افزایش فشار خون و پروتئین ادرار در هفته 20 به بعد بارداری شناخته می شود.

Preeclampsiaدر 3-5% از بارداری ها دیده می شود که متعاقباً با مورتالیتی و موربیدیتی در مادر، جنین یا نوزاد همراه است.یافته های بالینی Preeclampsia دارای طیفی وسیع از شکل خفیف تا شدید می باشد.

درصورتی که Preeclampsia با ترومبوسیتوپنی و افزایش آنزیم های کبدی همراه باشد تحت عنوان سندرم Lowplattets) HellpHemolysis,elevatedliverenzymeg )شناخته می شود.سطح سرمی PLGF(فاکتور رشد جفتی) در زنان مبتلا به Preeclampsiaتغییر یافته است. غلظت سرمی فاکتور رشد جفتی (PLGF) در نسبت بالایی از بارداری هایی که به Preeclampsia ختم می شوند کاهش یافته است که این کاهش به خصوص در سه ماهه اول چشمگیر است که این امر باعث می شود کهPLGF به عنوان مارکری ایده آل برای غربالگری اولیهPreeclampsia محسوب گردد.علاوه بر موارد فوق مشاهده شده که PLGF در اواخر سه ماهه اول و در هفته های 11 و 12و 13 حاملگی منتج به سندرم داون کاهش می یابد.

بنابراین با در نظر گرفتن PLGF در غربالگری سندرم داون، می توان بهبود غربالگری را مشاهده کرد، برای مثال نرخ مثبت کاذب در مورد اضافه کردن PLGF در پایان هفته 11 بارداری از 6.7% به 6.1% کاهش می یابد و این کاهش در پایان هفته13 بارداری از 11.1% به 5.1% کاهش می یابد.با افزایش سن حاملگی به سمت 13 ماهه دوم میزان PLGF به مقادیر نرمال و یا حتی بیش از نرمال افزایش می یابد.جدول زیر اثر استفاده از PLGF در بهبود تست های غربالگری و کاهش مثبت کاذب را نمایش می دهد.

 

False Positive Rate(%)

at 95% detection rate

Additional Markers Test
0.6 DVPI,first trimester PLGF and a NBE* Integrated test
3.0 DVPI,first trimester PLGF and a NBE Combined test
4.1 بدون اضافه شدن مارکرهای فوق Integrated test
11.1 First trimester PLGF Serum Integrated test
12.4 بدون اضافه شدن مارکرهای فوق Serum Integrated test
15.1 بدون اضافه شدن مارکرهای فوق Combined test

تست های غربالگری و PLGFدر آزمایشگاه پاتوبیولوژی میلاد بصورت روزانه با تجهیزاتی پیشرفته و دقیق انجام میشود.

درصورت داشتن سوال یا نظر می توانید از قسمت زیر استفاده کنید

0
  • لطفاَ نظر خود را در رابطه با مطلب فوق بیان کنید