کتابچه ها
مجموعه ها
تماس ها
مطالب
اخبار
لینک ها
پرسش و پاسخ ها
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

شناسایی 3 سندرم دیگر نیز به توانمندی های این تست اضافه گردید

طی اعلام قبلی در خصوص معرفی مزایای تست Cell Free DNA به اطلاع می رساند :


شناسایی 3 سندرم دیگر نیز به توانمندی های این تست اضافه گردید :


Cri du Chat syndrome -

1p36 deletion syndrome-

2q33.1 deletion syndrome-

درصورت داشتن سوال یا نظر می توانید از قسمت زیر استفاده کنید

0
  • لطفاَ نظر خود را در رابطه با مطلب فوق بیان کنید