کتابچه ها
مجموعه ها
تماس ها
مطالب
اخبار
لینک ها
پرسش و پاسخ ها
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

شناسایی 3 سندرم دیگر نیز به توانمندی های این تست اضافه گردید

طی اعلام قبلی در خصوص معرفی مزایای تست Cell Free DNA به اطلاع می رساند :


شناسایی 3 سندرم دیگر نیز به توانمندی های این تست اضافه گردید :


Cri du Chat syndrome -

1p36 deletion syndrome-

2q33.1 deletion syndrome-

درصورت داشتن سوال یا نظر می توانید از قسمت زیر استفاده کنید

0
  • لطفاَ نظر خود را در رابطه با مطلب فوق بیان کنید