کتابچه ها
مجموعه ها
تماس ها
مطالب
اخبار
لینک ها
پرسش و پاسخ ها
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider

پروتئین های خانواده S100 خانواده ای از پروتئین ها با وزن مولکولی پائین هستند که در مهره داران یافت می شوند و دارای دو جایگاه اتصالی به کلسیم با فرم EF هند هستند. حداقل 21 پروتئین S100 مختلف وجود دارد. نام S100 به این دلیل به آن ها اطلاق می شود که در آمونیوم سولفات 100% اشباع و PH نرمال حل می شوند.

S100 به طور طبیعی در سلول های طبیعی مشتق از شکاف عصبی (از قبیل Schwann Cells و ملانوسیت ها) کندروسیت و آدیپوسیت و سلول های میواپی تلیال، ماکروفاژ و لانگرهانی و دندریتیک یافت می شود.

برخی اعضا S100 به عنوان تومور مارکر برخی تومورها بکار می روند و در ملانوماها یافت می شوند. در 100% موارد شوانوما و 100% نوروفیبروما و 50% تومورهای صفحه اعصاب محیطی یافت می شود.

Pro gastrin releasing peptide) Pro-GRP) مشاهده شده که فعالیت سیتوژنیک در کارسینوم سلول کوچک رید (SCLC) دارد و توسط این سلول ها به فرم اندوکرین تولید می شود.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی میلاد با تجهیزات دقیق و پیشرفته پذیرای شما جهت انجام تست های تشخیصی می‌باشد.

درصورت داشتن سوال یا نظر می توانید از قسمت زیر استفاده کنید

0
  • لطفاَ نظر خود را در رابطه با مطلب فوق بیان کنید