آنزیم الاستاز از زیر خانواده های سرین پروتئاز ها می باشد که هیدرولیز بسیاری از پروتئینها از جمله الاستین را به عهده دارد. این آنزیم پایدار است و تحت تأثیر تجویز درمانی آنزیم های پانکراس قرار نمی گیرد. تست الاستاز تستی غیر تهاجمی می باشد و

بر روی مدفوع انجام می شود که در آن غلظت آنزیم B3 الاستاز اندازه گیری می‌گردد. نتیجه تست فعالیت پانکراس را ارزیابی می کند و نشانگر خوبی از وضعیت پانکراس برون ریز می باشد.elastase1

  • کاملاً اختصاصی جهت پانکراس
  • حساسیت و اختصاصیت بالا
  • سهولت انجام آزمایش
  • قابل اطمینان بودن به دلیل مقاومت آنزیم
  • عدم تداخل آنزیم تراپی بر روی نتیجه آزمایش
  • عدم تأثیر رژیم غذایی بر روی نتیجه آزمایش
  • استفاده از آنتی بادی های منوکلونال
  • دارای تأئیدیه اداره کل تجهیزات پزشکی

*              کاملاً اختصاصی جهت پانکراس

*              حساسیت و اختصاصیت بالا

*              سهولت انجام آزمایش

*              قابل اطمینان بودن به دلیل مقاومت آنزیم

*              عدم تداخل آنزیم تراپی بر روی نتیجه آزمایش

*              عدم تأثیر رژیم غذایی بر روی نتیجه آزمایش

*              استفاده از آنتی بادی های منوکلونال

*              دارای تأئیدیه اداره کل تجهیزات پزشکی

درصورت داشتن سوال یا نظر می توانید از قسمت زیر استفاده کنید

0
  • لطفاَ نظر خود را در رابطه با مطلب فوق بیان کنید