کتابچه ها
مجموعه ها
تماس ها
مطالب
اخبار
لینک ها
پرسش و پاسخ ها
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Slider
سنجش میزان CD مارکرهای CD4 و CD8 در بیماران مبتلا به لوسمی ماژور 1
بررسی پروفایل اسیدهای آمینه عصاره های گیاهی 2
بررسی سطح IgM MumpsوMumps IgG در زنان باردار 3
بررسی فاکتورهای التهابی IL-6و α TNFدر بیماران مبتلا به عفونت مزمن 4
بررسی آنتی بادی بر علیه سلول های Myelin – Oligodendrocyte (MOG) در بیماران مبتلا به MS 5
بررسی آنزیم های کبدی فسفات دهیدروژناز و آلانین فسفاتاز در افراد مبتلا به بیماری مزمن کبدی 6
بررسی اپیدمیولوژیک آنزیم های لیپاز، پروتئاز و آمیلاز در افراد مبتلا به پانکراتیک 7
بررسی میزان سطح Anti-TPO در زنان دارای سقط جنین مکرر 8
مقایسه میزان کوتینین بزاق در افراد سیگاری در مقایسه با افراد غیر سیگاری 9
بررسی میزان آنتی بادی بر علیه سلول های Neuromyelitis Optica در بیماران مبتلا به MS 10
بررسی میزان اینترلوکین 17 (IL-17) در بیماران مبتلا به آلرژی تنفسی 11
بررسی میزان leptinو Zinc در بیماران مبتلا به MS 12
بررسی میزان IgM، CH50، هماتوکریت و هموگلوبین و پروفایل آنزیم های کبدی در نمونه ماهی 13
بررسی میزان کراتینین ادرار، میکروآلبومین در بیماران دارای نارسایی کلیوی 14
بررسی پروفایل قند، چربی، آنزیم های کبدی و فاکتورهای التهابی در افراد مبتلا به چاقی مفرط 15
بررسی میزان IL-6، TNFα، Total anti-oxidant، انسولین و Hs CRP در افراد مبتلا به کبد چرب 16
بررسی اثر تمرینات ورزشی بر سطح برخی از CDمارکر ها و مقاومت به انسولین در جوانان دارای اضافه وزن 17
بررسی سطح استئوکلسین (Osteocalcin) و CTX در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 18
بررسی سطح اجزا C3و C4 کمپلمان در بیماران مبتلا به آفت راجعه دهانی 19
بررسی اپیدمیولوژیک ویتامین های A,E,D در کودکان گروه سنی 6-12 سال 20
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های STD به روش PCR در زنان گروه خطر 21
بررسی پروفایل قند و چربی و فاکتورهای التهابی در زنانی که تحت رژیم غذایی و دارو قرار گرفته اند 22
بررسی سلول های خونی و گازهای خون شریانی در نمونه های دامی 23
بررسی سطح اسید آمینه در فولیکول های گاوی و مقایسه آن با سطح اسید آمینه های موجود در خون دام 24
بررسی میزان هماتوکریت و هموگلوبین در نمونه های ماهی 25
بررسی پروفایل قند و چربی در نمونه های ماهی 26
بررسی بافت کبدی از نظر پاتولوژیک در نمونه های موشی 27
بررسی پروفایل کم خونی شامل تست های CBC، Ferritin، TIBC، Fe در نمونه های موشی 28
بررسی بافت بیضه RAT از نظر پاتولوژی با مقیاس جانسون 29
بررسی درصد تحرک اسپرم و حیات اسپرم در محیط HBSS 30

درصورت داشتن سوال یا نظر می توانید از قسمت زیر استفاده کنید

0
  • لطفاَ نظر خود را در رابطه با مطلب فوق بیان کنید