Try these keywords: happy, success, awesome
مقالات
دسته بندی

بخش هماتولوژی

تجهیزات بخش هماتولوژی

تجهیزات بخش هماتولوژی

- دستگاهACL TOP 300

- دستگاه Blood Gas Analyzer جهت اندازه گیری گازهای خون

- دستگاه OPTI - CCA – TSجهت آنالیز گازهای خون

- دستگاه ACL TOP 300

- دستگاه Steellex coagulation Analyzer جهت انجام انواع تست های انعقادی

- دستگاه Mindray 5150 جهت شمارش کامل خون (CBC)

- دستگاه Sysmex Kx21 جهت انجام شمارش کامل خون (CBC)

- دستگاه Linear Lena جهت انجام سرعت رسوب خون (ESR)

لینک های مرتبط با بخش هماتولوژی

لینک های مرتبط با بخش هماتولوژی

درصورت داشتن سوال یا نظر می توانید از قسمت زیر استفاده کنید

0
  • لطفاَ نظر خود را در رابطه با مطلب فوق بیان کنید