Try these keywords: happy, success, awesome
مقالات
دسته بندی

بخش بیوشیمی

تجهیزات بخش بیوشیمی

تجهیزات بخش بیوشیمی

- دستگاه Cobas Integra Auto Analyzer e411

- دستگاه Cobas Integra Auto Analyzer c311

- دستگاه Hitachi Auto Analyzer

- دستگاه Easylyte Electrolyte Analyzer

- دستگاه Clinic ІІ-photometer

لینک های مرتبط با بخش بیوشیمی

درصورت داشتن سوال یا نظر می توانید از قسمت زیر استفاده کنید

0
 • معصومه بهاردوست

  لطفا بفر مایید در صورتیکه نسخه آزمایش را پزشک خارج بیمارستان میلاد نوشته باشد آزمایشگاه قبول میکند.

 • با سلام خدمت شما
  بله نسخه چه به صورت تقاضای شخصی و چه به صورت درخواست پزشکی (تمامی پزشکان محترم ) باشد در آزمایشگاه میلاد پذیرفته می شود.
  "با تشکر از شما آزمایشگاه میلاد "

 • زهرا

  عالی