درباره ما

آزمایشگاه میلاد در فروردین ماه 1386 با تجربه 15 ساله مدیریت آزمایشگاهی در محل جدید واقع در خیابان آمادگاه بن بست میلاد تاسیس و علیرغم محدودیت های بدو تاسیس بسرعت توسعه پیدا کرد و در سال دوم با افزایش واحد مجزایی با مساحت 100 متر مربع بخش غربالگری مادران باردار و بخش سلولی مولکولی PCRراه اندازی شده سپس با افزودن سومین واحد از مجتمع میلاد به آزمایشگاه میلاد بخش پاتولوژی و سیتولوژی و پاپ اسمیر نیز راه اندازی گردید و هم اکنون با فضایی حدود 400 متر مربع دارای بخش های : هماتولوژی و انعقاد _بیوشیمی خون و ادرار _سرولوژی _میکروبیولوژی _ انگل و قارچ شناسی _ ایمنولوژی _هورمون شناسی _ الکتروفورز_سلولی و مولکولی PCR_ پاتولوژی و غربالگری مادران باردار،R&D،مدیریت کیفی، سعی در ارتقاء سطح کیفیت خدمات آزمایشگاهی و کسب رضایتمندی مراجعین با ارائه خدماتی مطلوب نظیر ارائه کلیه آزمایشات مورد نیاز بیماران با کیفیت مطلوب و راه اندازی تستهای تخصصی مورد نیاز پزشکان جهت ارتقاء تشخیص بالینی و نیز استفاده از جدیدترین و مدرن ترین تجهیزات جهت بالا بردن کیفیت نتایج را دارد .


آزمایشگاه میلاد با اعتقاد بر مدیریت علمی و سیستماتیک در سال 1387 موفق به اخذ گواهینامه ISO 9001:2008 در سیستم مدیریت کیفیت گردید و در سال 1388  موفق به اخذ لوح کیفیت از آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید و همچنین در سال 1389 موفق به اخذ ISO 10002:2004 در سیستم رضایتمندی مراجعین  گردید لازم به ذکر است که این افتخارات همه ساله تاکنون با ممیزی های مراقبتی همچنان تایید و تمدید گردیده است

درپاییز 1393 بخش تخصصی ایمنولوژی با همکاری علمی آقای دکتر زرکش (مدیر گروه ایمنولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) ارتقاء یافت و در آذر ماه 92 بخش مستقل NINI LAB جهت انجام کلیه تست های تخصصی و غربالگری کودکان و نوزادان به بخش های قبلی اضافه شد.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی میلاد با هدف هوشمند سازی آزمایشگاه به منظور ارائه خدمات هوشمند ومتفاوت به مراجعین و پزشکان محترم به استفاده از نرم افزارهای و امکانات سخت افزاری ویژه پرداخته است.
هم اکنون این آزمایشگاه طرف قرارداد انجام تست های تخصصی حدود 150 مرکز آزمایشگاهی می باشد.
آزمایشگاه پاتوبیولوژی میلاد امیدوار است در ارائه خدمات پاراکلینیک منشاء تحول و کمک های شایان توجهی به پزشکان محترم و همکاران بزرگوار و مراجعین عزیز گردد.

 

دکتر مهشید افضل 

DCLS  -  CEO